تبلیغات
تنیس به سبک سیگاکو - الماس چشم های من {3}
الماس چشم های من {3}
اینم قسمت 3 :دوستی های سیگاکو
بقیه داستان رو گذاشتم 

برای خوندن داستان به ادامه مطلب برید


داستان یک:کاپیتان رایا

از زبان یوکو:

باترس داشتم می رفتم تا با کاپیتان تیم اشنا بشم.که با خودم فکر کردم چرا باید ترس داشته باشم حالا درسته همه میگن ادم جدی است ولی من نباید بترسم با اطمینان رفتم جلو حواسم به زمین بازی بود که خوردم به یه نفر و افتادم سرم رو بلند کردم یه دختر ناز و خوشگل بود معذرت خواهی کردم و پرسیدم :کاپیتان کجاست؟

بقیه کسانی که پشت سرش بودن با اشاره یه چیزایی می خواستن بگن که یه دفعه همون دختر گفت :من کاپیتان هستم

خود بخود مثل فشنگ از زمین بلند شدم وشروعبه معذرت خواهی کردم

یوکو:وای معذرت می خوام .ببخشید شما رو نشناختم .ببخشید ببخشید هر چقدر بگید بدوم می دوم حتی هزار دور ببخششششید.

سرم رو اوردم بالا چشمام رو باز کردم دیدم همه باتعجب به من خیره شدن حتی خود کاپیتان رایا با تعجب داشت نگاهم می کرد وگفت:برای چی باید بگم بدوی؟

یوکو:ببخشید اخه...اصلا من برای چی با شما کار داشتم؟

انقدر حول شده بودم همه چیز رو یادم رفته بود که یک دفعه صدای اشناردلگرم کننده شنیدم  که گفت:ام فکر کنم می خواستی بگی که می خوام تو تیم تنیس دختران عضو شم.

یوکو:اوه.بله ...بله می خواستم بگم ....بگم میشه لطفا....من رو...

رایا:باشه

یوکو:چی باشه؟؟؟؟؟

رایا :مگه نمی خوای عضو شی

یوکو:بله

رایا :پس از فردا برای تمرینات دیر نکن

یوکو:ممنون

از زبان رایا :

تابه حال ندیده بودم کسی انقدر به خاطر خوردن به کسی این رفتار رو کنه عجب ادم عجیبی بود . باید به اتاق مربی میرفتم وارد اتاق که شدم مربی هنوز نیومده بود ولی تزکا نشسته بود کنارش نشستم

تزکا:به نظر میاد امرز روز پر فعالیتی برات بوده

رایا :اره به خاطر مسابقات تمرینات فشرده تر شده

تزکا: نباید خدت رو زیاد خسته کنی

رایا : نمی کنم

 

 داستان دو:سایو.مهربون ترین عضو باشگاه

از زبان یوکو:

بعد از این که رایا رفت می ساکو منو با بچه های باشگاه اشنا کرد اولین نفر سایو بود سایو با لبخند به من سلام کرد وگفت:ورودت رو به باشگاه تبریک میگم

یوکو:ممنون

سایو:تو تا چه حد تنیس بلدی

یوکو:در حد خودم بلدم

سایو:با من بازی میکنی؟

یوکو:بله حتما

خیلی خوشحال بودم سایو یکی از بازیکنان اصلی به من گفت باهاش بازی کنم

می ساکو:صبر کنید موقع مسابقات رده بندی

سایو:باشه

بعد سایو خدا حافظی کرد و رفت

از زبان سایو:

داشتم می رفتم سمت سالن غذا خوری که یک دفعه یکی چشم هام رو گرفت همون موقع فهمیدم کیه دستم رو گذاشتم رو دستاش و گفتم:فوجی دستت رو بردار می دونم تویی فوجی دستش رو برداشت وبا مهربونی که در چهرش بود به من نگاه کرد{چشم هاش باز بود وجود من یکی از دلایلی هست که فوجی چشم هاش بازه}

فوجی:مثل همیشه فهمیدی

سایو :چون مثل همیشه تویی

دوتایی شروع به خنده کردیم ورفتیم تا یچیزی بخوریم

داستان سوم:ارمی وترسا

از زبان یوکو

قرار بود با می ساکو بریم تا من رو با یکی دیگه از بچه ها اشنا بشیم از کنار یکی از زمین ها رد شدیم دو نفر داشتن دبل بازی می کردن از می ساکو پرسیدم اون دو نفر کین گفت:ارمی وترسا یه زوج دبل فوق العاده

یوکو:اه بازی تموم شد ومن ندیدم

می ساکو:عیبی نداره بعد از این همش میتونی ببینی

ارمی:سلام می ساکو دوستت رو معرفی نمی کنی

می ساکو: چرا ولی خودش بگه بهتره

یوکو:یوکو اکاما سال اولی از این به بعدم با شما در باشگاه هستم

ترسا:ارمی می دونی اگه الان اتوبه بود می گفت...

ارمی:اه نگو بدم میاد

ترسا:اتوبه

ارمی: نگو

ایجی: چیرو نگه

ارمی:وااااای .ایجی ترسیدم تو اینجا چی کار می کنی !!

ترسا :تو دیگه باید به این رفتار ها عادت کرده باشی به این کار های ایجی چرا تعجب می کنی

ارمی :وای چقدر حرف میزنی

ترسا(در جواب ایجی):هیچی داشتم حرف اتوبه جونش رو به خودش می گفتم

ارمی:وااااای ترسااااااصلا این بحث رو ول کنی ایجی چی کار داشتی؟

ایجی:چند تا حرکت اکروبات جدید یاد گرفتم می خواستم ببینید

ارمی:باش بریم خدا حافظ یوکو جان از دیدنت خوشحال شدم

یوکو:خداحافظ منم همین طور

ترسا:خوب منم میرم خدا حافظ یوکو جان

یوکو:خداحافظ ترساچان

یوکو:می ساکو بریم برقیه رو ببینیم

می ساکو:امرز همین ها امده بودن بعضی ها هم هستند مثل اینهیه البته اینهیه با برادرم ریوگا امریکا هستند

از زبان ترسا

غروب بود داشتم از مدرسه میرفتم سمت خونه شیرایشی مثل همیشه منتظرم ایستاده بود

ترسا:سلام

شیرایشی:سلام امرز زود تر امدی

ترسا:اره امرز تمرینات زود تموم شد منم زود تر امدم تاتو خیالی منتظر نمونی

شیرایشی:هرچقدر منتظر می موندم عیبی نداشت به خاطر تو بود

لبخندی بهش زدم وراه افتادیم به سمت خونه ما[ پنجشنبه 16 مهر 1394 ] [ 06:26 ب.ظ ] [ یوکو . ]

[ نظرات() ]


href="http://20payamak.ir/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87/">اس ام اس های عاشقانه